Проектиране


   Независимо дали изготвяме нов проект или оптимизираме вече съществуващ, нашите опитни проектанти ще ви предложат индивидуален проект, съобразен със спецификата на бизнеса и вашите изисквания. За изготвяне на идеен проект, чертеж и ценова оферта, ще съставим база данни с важна информация, която включва:

  • информация за помещението – размери, конструктивна документация, съдържаща местоположение на трегери, колони, врати, осветление, спринклер системи, вид на подовото покритие и др.
  • информация за товара – в т.ч вида на палета, размери и тегло на стоката, складирана върху палета
  • информация за подемната техника и изисквания за размера на работния коридор
  • информация за оборотността на товарите и времетраенето на складиране

   За по-голяма прецизност специфичните проекти се изготвят в тясна връзка между клиента, нашите проектанти и проектантските отдели на заводите производители.


ДРУГИ УСЛУГИ

Консултации

Монтаж и демонтаж

Сервиз и инспекции