Сервиз и инспекции


Завършващия етап от цялостната услуга е извършване на сервиз и периодични инспекции на вашето стелажно оборудване, проектирано, доставено и монтирано от нас. При констатирани функционални повреди по елементи от конструкцията се препоръчва спиране на работата в складовото помещение до отстраняване на увредените части и подмяната им с нови. Нашите професионални екипи ще направят това в най-кратки срокове, за да не се нарушава ритмичността на трудовия процес и безопасността на работещите в складовото помещение. Периодичността на инспекциите ще бъдат съобразени с вашите изисквания и оборотността на товарите в склада.


ДРУГИ УСЛУГИ

Консултации

Проектиране

Монтаж и демонтаж